- Kan være et svakt argument for rentekutt

Dette mener ekspertene om dagens norske nøkkeltall.

Onsdag formiddag har det tikket inn flere norske makrotall. De ferske AKU-tallene viste at arbeidsledigheten i Norge nå er litt høyere enn økonomene hadde ventet , samtidig som anslagene for investeringene i olje- og gassvirksomheten kuttes både for 2016 og 2017.Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, mener begge tallene er litt svake.- Totalt er dagens tall nok litt på den svake siden, der AKU tenderer litt mer opp og oljeinvesteringer er litt mer på nedsiden. Utslagene er små, men kan være et svakt argument for rentekutt, sier han til Reuters.Ikke store justeringerAamdal påpeker at selv om AKU-ledigheten er litt høyere enn ventet, er den innenfor det slingringsmonnet man må vente. - Det er fortsatt svak utvikling i sysselsettingen. Den er riktignok litt opp denne måneden, men tendensen er svak og underbygger en svak utvikling i økonomien, sier han til Reuters.Seniorøkonomen påpeker at også oljeinvesteringene viste litt svakere utvikling, men at det ikke er de store justeringene.- Vi tror fortsatt at leteinvesteringene oppgis for høyt, så vi venter en nedjustering der senere. Oljeinvesteringene er rimelig godt i tråd med både våre og Norges Banks forventninger, men litt på den svake siden.Fortsatt rentekuttSjefstrateg i SEB Norge, Erica Blomgren, mener det er vanskelig å se for seg at dette gjør Norges Bank noe klokere før rentebeslutningen i september.- Vi har forsatt rentekutt. Men det avhenger av utviklingen i BNP og regionalt nettverk, sier hun til Reuters.Blomgren påpeker at selv om oljeinvesteringene er litt svakere i år og neste år, er det ingen kjempestore endringer.- For neste år, som er det meste interessante nå, skyldes det mest lavere investeringer på letesiden. Den var overraskende høy for 2. kvartal, så det er ikke rart. Så det ser greit ut totalt sett, sier hun.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også