Kjip melding fra norsk industri

Industriproduksjonen skuffer stort.

Ivan Kverme
Næringsliv

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen falt 2,9 prosent fra mai til juni.Konsensus lå på 0,45 prosent oppgang.Alle industrinæringene har opplevd noe nedgang, med unntak av trelast- og trevareindustrien. Den største negative bidragsyteren er maskinindustrien, som falt 5,2 prosent. I tillegg bidro redusert produksjon i særlig data- og elektrisk utstyrsindustri, kjemiske råvarer og næringsmiddelindustrien til utviklingen.Samtidig viser sesongjusterte tall at industriproduksjonen falt 1,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016.Maskinindustrien bidro igjen mest, med en nedgang på 5,5 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon falt 5,2 prosent, og dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 4,2 prosent. Disse næringene er ifølge SSB alle nært knyttet til oljenæringen, og blir fortsatt rammet av den lave investeringsaktiviteten i olje- og gassnæringen.Det som har vært med på å dempe nedgangen har vært oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri hatt en oppgang på 4,0 prosent i 2. kvartal.Videre har bygging av skip og oljeplattformer en økning på 2,8 prosent, og trelast- og trevareindustri en vekst på 4,4 prosent i det samme kvartalet.Les mer her.

industriproduksjon
norsk økonomi
ssb
Nyheter
Næringsliv