Lakselusdom opp i Høyesterett

Et oppdrettsselskap på Senja er idømt en bot på 5 millioner kroner for feilrapportering av lakselus. Nå skal saken opp i Høyesterett.

Næringsliv

Oppdrettsselskapet Nord Senja Laks AS ble i Senja tingrett i oktober i fjor dømt til fem millioner kroner i bot, samt inndragning av 400.000 kroner. I tillegg ble tidligere daglig leder i selskapet dømt til seks måneders fengsel. Selskapet ble da ikke idømt rettighetstap.Hålogaland lagmannsrett kom i mai fram til samme domsavsigelse som tingretten.Økokrim anket avgjørelsen, knyttet til botens størrelse og avgjørelsen om å ikke idømme rettighetstap, både etter domsavsigelsen i tingretten og lagmannsretten.Nå har Økokrim fått medhold av ankeutvalget i at straffeutmålingen skal prøves av Høyesterett.I 2012 hadde selskapet 15 ganger så mange lakselus per fisk som tillatt, men dette ble holdt skjult for Mattilsynet. Selskapet innrømmet at det er gjort flere feil i rapporteringen av lakselus, men mente selv at to millioner kroner var en passende straff. (©NTB)

laks
lakselus
nord senja laks
høyesterett
Nyheter
Sjømat
Næringsliv