Milliard-regning for tomme asylplasser

Asyltilstrømmingen til Norge er mindre enn regjeringen forberedte seg på. 

Næringsliv

Mer enn 1,1 milliarder kroner er til nå brukt på tomme mottaksplasser rundt om i landet.Utgiftene til ubrukt kapasitet i akuttinnkvartering av asylsøkere utgjorde om lag 258 millioner kroner i 2015 og rundt 374 millioner kroner i første halvår i år. Tilsvarende tall for ordinære mottaksplasser var 122 millioner kroner i fjor og 391 millioner kroner i årets seks første måneder.Det blir til sammen mer enn 1,1 milliarder kroner. Og da er utgiftene til de to større ankomstsentrene holdt utenom. Oversikten framgår i et svar som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tidligere i sommer ga på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Heidi Greni.Anslagene tar utgangspunkt i en utnyttelsesgrad på 100 prosent, noe statsråden selv fastslår at ikke er realistisk. Det er vanlig å budsjettere med et belegg på 85 prosent på årsbasis i en normalsituasjon.

asylmottak
asylsøkere
flyktninger
sylvi listhaug
Nyheter
Næringsliv