Norsk hotellgigant gikk på solid Russland-smell

Hotellinvestor Lars Wenaas var svært langt unna et godt år i 2015.

Eivind Yggeseth
Næringsliv

(Finansavisen): En solid valutasmell i Russland utraderte hotellinvestor Lars Wenaas’ overskudd i fjor, skriver Finansavisen.I sin årsrapport skriver styret i Wenaasgruppen at «resultatet før skatt er negativt med kr 7 millioner. Finansnettoen på kr -691 millioner er påvirket av store endringer i valutakursene, lave oljepriser og en utfordrende geopolitisk situasjon. Det er kostnadsført urealiserte tap på kr 380 millioner som relaterer seg til tap på valutagjeld og verdiendring av obligasjons- og aksjeporteføljen».Utfordrende årHotelleiendomsinvestoren konkurrerer ifølge Finansavisen helt i toppen av å den ha største porteføljen av hoteller, men ligger desidert lavest på offentlig eksponeringI Russland eier Wenaas ti hoteller, noe som utgjør 19 prosent av konsernets samlede hotellinvesteringer. Disse hadde i fjor et utfordrende år med internasjonale sanksjoner etter Ukraina-konflikten, samt at fallet i oljeprisen sendte rubelen rett ned. Wenaas er likevel positiv.- Hotellbelegget i Russland holder seg bra. I inneværende år har det vært en ytterligere forbedring, og i første halvår var det en ebitda-økning i de russiske hotellene på 25 prosent. Vi opplever mindre europeisk trafikk, men sterk økning fra Asia og spesielt fra Kina, sier forteller han til avisen.Bra i 2016Også valutasituasjonen har ifølge avisen lysnet litt i år, og selskapet har reversert rundt 200 millioner ved utgangen av første halvår.- I tillegg kan jeg nevne at vi i 2015 reverserte lange renteswapper til en kostnad på 89 millioner som ble utgiftsført. Dette vil gi reduserte rentekostnader fremover. Vi har ikke tallene helt klar for første halvår, men de rapporter vi har fått frem viser at første halvår 2016 blir bra, forteller hotellinvestoren til Finansavisen.Wenaas styrer i dag en portefølje bestående av 24 hotelleiendommer og årlige leieinntekter på rundt 800 millioner kroner. Konsernets strategi er å eie, leie ut og drifte hotelleiendommer som ligger i større byer, har god lokalisering og mer enn 200 rom med et ebitda-resultat på over 20 millioner kroner.

lars wenaas
wenaasgruppen
Nyheter
Næringsliv