- Norsk økonomi er over det verste

Men rentekutt blir det likevel. Eller?

Næringsliv

Fredagens norske makrotall styrket Nordea Markets i troen på at norsk økonomi er over det verste.- Ledigheten har endret seg lite så langt i år, ifølge både NAVs tall for registrerte ledige og SSBs Arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Ser vi litt gjennom støyen i AKU-tallene, flatet sysselsettingen ut mot slutten av 2014 og er lite endret siden. Arbeidstilbudet fortsatte imidlertid å øke en stund, med økende ledighet som følge. Nå ser det ut som veksten også i tilbudet har stoppet opp, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Han erkjenner at det kanskje ikke er strålende nyheter at ledigheten ikke øker lenger, fordi det ikke melder seg flere på arbeidsmarkedet.- Men de øvrige tallene på fredag kan indikere at etterspørselen etter arbeidskraft kan ta seg noe opp fremover. SSBs konjunkturbarometer indikerte at bunnen i industriproduksjonen er nær, noe også de siste industriproduksjonstallene indikerer, fortsetter Nordea-analytikeren.Kutt eller ikke?Han peker videre på at detaljomsetningen ikke korrigerte mer ned enn ventet i juni, og at mai/juni ligger klart over de svake tallene i mars/april.- Trenden er flat, men det er gode grunner til å tro på vekst når den sterke prisveksten på varer etterhvert avtar, skriver Bruce.Nordea Markets ble litt mer i tvil om Norges Bank kutter renten på sitt september-møte.- Vil Norges Bank velge å holde igjen i september for å se om ting virkelig har snudd? De klare signalene om et kutt og en pengemarkedsrente godt over forventning, som betyr strammere pengepolitikk enn planlagt, tilsier at de likevel kutter, avslutter Bruce.

erik bruce
nordea markets
ledighet
norsk økonomi
Nyheter
Næringsliv