- Ny oppgang for norsk PMI

Den norske innkjøpssjefsindeksen er nå godt over 50.

Næringsliv

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) steg fra 53,8 til 54,8 i juli, viser tall fra NIMA og Danske Bank.Ikke siden mars 2012 har tallene vært så sterke. Det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen.- At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter. Historisk sett er juli måned beheftet med noe usikkerhet knyttet til ferieavvikling og færre respondenter, men den positive PMI-utviklingen får følge fra flere hold, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.Ingen Brexit-påvirkningIfølge meldingen ser det dermed ikke ut til at skepsisen det internasjonale pengefondet (IMF) fremsatte i midten av juli ser ut til å ha påvirket norsk industri nevneverdig.- Usikkerheten som IMF har signalisert vedrørende veksten i verdensøkonomien, hovedsak grunnet Brexit, har tydelig ikke bidratt til reduksjon i forventningene blant norske innkjøpsledere, sier Hoberg, som nå ser frem til kommende PMI-målinger.- Det blir interessant å følge utviklingen de neste månedene da vi alltid må ta hensyn til at målingene er mer usikre i sommermånedene grunnet ferien, sier han.DelindekserProduksjonsindeksen steg fra 54,4 til 56,3 denne måneden og er nå på sitt høyeste siden august 2013. Sysselsettingsindeksen gjorde et hopp fra 47,9 til 49,4.- Det er den høyeste verdien siden oppsigelsene i oljerelatert industri skjøt fart høsten 2014. Utviklingen i både produksjon og sysselsetting støttes av ferske tall fra både SSBs konjunkturbarometer og NAV, sier Hoberg.Ordreindeksen steg fra 59,1 til 59,2.- Den marginale økningen i ordreindeksen signaliserer en solid forventning blant innkjøpslederne. Ordreindeksen har ikke vært så høy siden slutten av 2010 / begynnelsen av 2011, påpeker Hoberg.Delindeksen som angir leverandørers leveringstid hadde en oppgang til 55,3. Lagerindeksen er den eneste av de fem delindeksene som gikk ned denne måneden, fra 48,3 til 47,9.- Økning i indeksen for leveringstid fra leverandører og nedgang i indeksen for lager av innkjøpte varer støtter den positive veksten i PMI-indeksen, kommenterer Hoberg.

pmi
Nyheter
Næringsliv
Makro