Oppløftende investortall fra Europa

Investortilliten i Europa stiger mer enn ventet i august.

Næringsliv

Investortillitsindeksen i eurosonen, Sentix, steg til 4,2 i august, opp fra 1,7 måneden før, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 3,0.

sentix
eurosonen
europa
Nyheter
Næringsliv
Makro