Pengehjelp til Syria uteblir

Den humanitære støtten Syria og nabolandene lar vente på seg.

Jan Egeland. Foto: Scanpix
Næringsliv

Hittil er bare 37 prosent dekket av behovet som FN har kartlagt. For Syria isolert er under 30 prosent av pengene på plass.– Det hjelper lite at land forpliktet seg til å gi penger under London-konferansen når de ikke betales ut, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.– Landene burde ha klart å tildele minst tre firedeler av pengene i løpet av første halvår. Nå vil vi se et ras av tildelinger mot slutten av året, og da er det i realiteten først til neste år at vi kan bruke dem, sier Egeland, som leder arbeidet til Den internasjonale støttegruppen for Syria (ISSG) i Genève.Norge var med å arrangere giverkonferansen i London i februar. Til nå er 1,6 milliarder kroner av tilsagnsbeløpet på 2,4 milliarder utbetalt eller kontraktsfestet, noe som ifølge Egeland gjør Norge til et av de bedre landene i klassen.Underfinansiering av behovet for humanitær innsats er alvorlig, men likevel ikke hovedproblemet, poengterer Egeland.– Det verste er at hjelpearbeidet blir sabotert, at vi blir skutt på, blokkert og hindret adgang til ofrene. Det er millioner av syrere som ikke får hjelp, selv om organisasjonene står klare med utstyr og forsyninger, sier han. (©NTB)

jan egeland
syria
fn
Nyheter
Næringsliv