Sjeføkonom mer usikker på rentekutt

Ekspertene tolker dagens tall.

BNP for Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,4 prosent i 2. kvartal 2016, viser tall fra SSB onsdag.Dette kom etter nullvekst gjennom andre halvår i fjor, etterfulgt av en økning i 1. kvartal på 0,3 prosent.Konsensus lå på 0,3 prosent vekst for fastlandsøkonomien.Den norske kronen har reagert med å styrke seg over 3,5 øre mot euro. EURNOK står nå i 9,2699, etter å ha vært i 9,3066 like før tallene ble sluppet klokken 10:00. I rentemarkedet utslagene lite synlige.- Rentekutt «close call»- BNP-tallene er bedre enn ventet. Tar man vekk kraftproduksjonen er det en vekst på 0,5 prosent, da er vi omtrent på trendveksten, og det er bedre enn vi fryktet. Dette reduserer nedsiderisikoen, og det er oppmuntrende at vekst er i ferd med å ta seg opp, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til Reuters.Han viser også til sterk vekst i tjenesteproduksjonen, og at private investeringer økte mer enn ventet.- Vi tror på rentekutt (i september), fordi vi mener makrobildet ikke har endret seg så mye. Men dagens tall gjør oss mer usikre, nedsiderisikoen er mindre enn for 3-6 måneder siden. Det er enda mer «close call» enn før dette, fortsetter Jullum.Han minner overfor nyhetsbyrået om at KPI og regionalt nettverk også kommer før neste rentemøte.- Vi er forbi bunnenSjefstrateg Erica Blomgren i SEB Norge er også positivt overrasket, og noterer seg at innenlandsk etterspørsel er positiv.- Privat konsum overrasker på oppsiden. Underliggende ser det positivt ut, og det styrker bildet av at vi er forbi bunnen, noe som er i tråd med andre sentimentindikatorer, sier hun til Reuters.Hva tallene betyr for et evt. rentekutt i september, vil meglerhuset ifølge nyhetsbyrået komme tilbake til det.