Tusenvis av jobber kan gå tapt

Dersom de norske klimakuttene i landbruket skal tas der det forurenses mest, vil tusenvis av arbeidsplasser gå tapt, ifølge beregninger fra NIBIO.

Næringsliv

Klimaminister Vidar Helgesen (H) har tidligere trukket fram rødt kjøtt som en del av problemet, fordi husdyrhold og gjødsel står for brorparten av klimagassutslippene fra landbruket, skriver Nationen. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på et mulig tiltak som innebærer å kutte tilskuddet til rødt kjøtt med 7,18 kroner per kilo, noe som vil gi 5,5 prosent lavere utslipp.For bonden betyr et slikt kutt 1.600 kroner mindre per kvige og 126 kroner mindre per lam. NIBIO mener tiltaket vil medføre tap av 3.400 arbeidsplasser, først og fremst i distriktene.NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Hatlo mener det er mulig å kutte utslipp i alle sektorer, og at man må begynne å kutte der det er mest kostnadseffektivt.– De såkalte «lavthengende fruktene» må selvsagt høstes først, uavhengig av bransje sier hun.Forsker Odd Harstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) mener derimot det må tas hensyn til at mat er «overordnet alt annet».– I valget mellom mindre matproduksjon og mindre transport, er min oppfatning at matproduksjon må prioriteres høyere. (©NTB)

klima
klimakutt
Nyheter
Næringsliv
Landbruk