TV2 søker ikke avtale om allmennkringkasting

TV2 søker ikke på utlysningen av ny avtale om kommersiell allmennkringkasting, melder kanalen selv.

Næringsliv

– Vi velger ikke å søke på utlysningen fordi vi ikke kan påta oss omfattende og kostbare tilleggsoppgaver i en krevende tid som nå, uten at de følges av en motytelse, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV2.I et brev til Kulturdepartementet skriver TV2 at de vil søke om en langsiktig avtale om den inneholder en balansert motytelse, slik de mener avtalen har gjort siden kanalens lansering i 1992, melder kanalen på sine nettsider.– En bærebjelke– Allmennkringkasting er en bærebjelke i norsk mediemangfold. En gjennomsnittlig norsk TV-seer ser nesten to timer daglig på allmennkringkasterne. Derfor har vi tro på at regjeringen følger opp sin egen og Stortingets målsetting om å sikre kommersiell allmennkringkasting, sier Sandnes videre.Sandnes har tidligere uttalt at han heller ønsker tilskudd til produksjon av nyheter fremfor formidlingsplikt, ifølge bransjenettstedet Journalisten.– I utlysningen er det ingen motytelser av økonomisk verdi for TV 2 til tross for at det er store merkostnader forbundet med å ha daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen, skriver kanalen.TV2 skriver videre på sine nettsider at de mener kostnadene som følger et allmennkringkasteroppdrag må dekkes, men at de ikke ber om statsstøtte.– Ved behov er TV2 parat til å bistå departementet med å finne en modell som muliggjør å skille mellom disse kostnadene fra kanalens øvrige kostnader, skriver de videre.– Dyre forpliktelserTorsdag klokken 16 løp søknadsfristen ut for en avtale om kommersiell kringkasting i fjernsyn. Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019.– TV2 er i likhet med andre mediebedrifter inne i en svært krevende tid. Vi skal kutte 350 millioner kroner de neste årene og fornye oss på en rekke områder. Ansvaret for å møte de betydelige endringene i mediebransjen tar vi selvsagt selv, men ekstra kostnader som følger av forpliktelsene i et allmennkringkasteroppdrag kan vi ikke påta oss, sier Sandnes.I 2010 ble det inngått avtale mellom Kulturdepartementet og TV2 om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Avtalen ble forlenget ett år i februar 2015 og gjelder ut året.– Regjeringen har sviktet Bergen Dag Inge Ulstein, fungerende byrådsleder i Bergen, mener regjeringen har sviktet Bergen og TV2.– Regjeringen har sviktet både Bergen, TV 2 og stortingsflertallet. I denne saken har regjeringen ignorert Stortinget, som helt klart ba om at det måtte legges fram en avtale som kompenserer for kostnadene det medfører å være allmennkringkaster og ha hovedkontor i Bergen, sier Ulstein.Ulstein ber regjeringen om å snarest utlyse den langsiktige konsesjonsavtalen med bedre vilkår.– Regjeringen kan umulig mene at alle TV-mediene skal holde til i Oslo, sier han.Helleland: Ingen dramatikkKulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener TV2s beslutning er verken dramatisk eller overraskende.– Det illustrerer at vi er inne i en periode med store endringer i teknologi og medievaner, der retten til formidling via kabel-TV er mindre viktig enn tidligere, sier kulturminister Linda Hofstad Helland i en pressemelding.Departementet opplyser om at de vil komme tilbake til Stortinget med et initiativ for fremtidig kommersiell allmennkringkasting. (©NTB)

tv2
allmennkringkasting
linda hofstad helleland
Nyheter
Næringsliv