Varelagrene står stille i USA

Forventet oppgang uteble.

Næringsliv

De amerikanske engroslagrene var uendret fra juni til juli, viser tall fra det amerikanske handelsdepartementet.Ifølge Bloomberg lå konsensus på 0,1 prosent oppgang.Juni-oppgangen i lagrene ble ikke revidert fra 0,3 prosent.

engroslagre
usa
Nyheter
Næringsliv