Vil ha Norge i førersetet i havspørsmål

Regjeringen har som mål at Norge skal spille en internasjonal nøkkelrolle i internasjonale havspørsmål, og vil fremme en stortingsmelding om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken.

Næringsliv

– Vår ambisjon er bærekraftig bruk og forvaltning av havets ressurser på globalt plan. Det er en norsk utenrikspolitisk kjerneinteresse å sikre sunne og produktive hav for kommende generasjoner. Stortingsmeldingen vil omfatte tiltak som støtter opp under dette, sier utenriksminister Børge Brende (H).Binder sammenStortingsmeldingen er en del av regjeringens havstrategi som blir presentert i løpet av våren 2017.– Havstrategien vil være et handlingsprogram for regjeringen. Norge har en sterk posisjon i alle de store havnæringene, enten vi snakker om olje- og gass, fiskeri, eller sjøfart. I havstrategien vi vil binde sammen disse områdene framover, sa statsminister Erna Solberg da hun lanserte strategien i mai i år.BistandsstrategiI en kronikk peker utenriksministeren på at Norge har en unik erfaring og ekspertise som, og kan bistå utviklingsland med å øke sin sjømatproduksjon og bidra til bærekraftig forvaltning.Norge vil også arbeide for en bærekraftig ressursforvaltning tuftet på prinsippene i FNs havrettskonvensjon. Det er også viktigere enn noen gang å jobbe for et bedre havmiljø.– Overfiske, forurensning, forsøpling og forsuring truer selve livsgrunnlaget i havet – og dermed også menneskene som lever av det havet produserer, skriver Brende. (©NTB)

sjømat
havbruk
fiskeri
Nyheter
Næringsliv