kunngjorde i dag konkursåpning i seks selskaper. Olberg-Eide AS. Sogrene AS. Møbelhuset AS. Exclusive Art ANS. Prosjektcon AS. Langferd AS.I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.