Arbeids - og velferdsetaten v/ NAV IT har inngått en ny rammeavtale med Atea for levering av sentral infrastruktur.  Avtalen har en varighet på to år, med mulighet til en forlengelse på inntil ytterligere to år. Avtalens estimerte totalverdi er på 63-88 millioner kroner i året.Avtalen omfatter levering av maskinvare og programvare med tilhørende vedlikehold, support og konsulentbistand.  - Vi er veldig godt fornøyde med at Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV IT velger oss som leverandør for en ny avtaleperiode, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea AS.