– Jeg vil kalle det et resultat av en rødgrønn og blåblå cocktail. Sju av de åtte jordbruksoppgjørene under de rødgrønne var gode. Det beste kom det siste året. De blåblå har løftet taket for en del konsesjoner, blant annet for kylling, og de har flyttet tilskuddene fra små til store. Dessuten har de tre siste årene dokumentert at landbrukspolitikken til Frp, med milliardkutt i tilskudd, ikke blir gjennomført. Det skaper optimisme. Når det i tillegg er utsikter til lav rente i lang tid, så er det lettere å få økonomi i det, sier professor Reidar Almås ved Bygdeforskning til .Det siste året har bønder over hele landet påbegynt nærmere 668.000 kvadratmeter med nye bygninger til gårdsdrift. I kroner og øre dreier det seg om bygninger og teknisk utstyr på rundt 4,5 milliarder kroner bare det siste året. Det er nesten 1 milliard kroner mer enn året før.Almås tror veksten i byggeaktiviteten kommer til å fortsette, og peker på at mange melkefjøs er bygd på 70-tallet. (©NTB)