– Det må være en joker et sted. Ellers blir det bare luft, sier administrerende direktør Pål Tandberg i Rygge sivile lufthavn as til DN.Det er prosjektselskapet Rygge Airport as som ønsker å få til fortsatt flytrafikk fra Rygge etter at Ryanair sa opp sin avtale om å trafikkere flyplassen og storeierne Orkla og Thon besluttet å avvikle sivil flyplassdrift fra 1. november.I dag møter Tandberg Rygge Airports folk for å drøfte Luftfartstilsynets krav til personellets kvalifikasjoner for å beholde eller å få ny godkjennelse til flyplassdrift.– De må blant annet ha en operativ flyplassjef, og personer som er godkjent for å ha ansvar for kvalitet og for sikkerhet, sier Tandberg til DN.