Makro, Norge (SSB)Makro, utenlandsKilder: SSB, TDN Finans
Banker og kredittforetak, juli 2016Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2016Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2016 (PPI)Harmonisert konsumprisindeks, august 2016Konsumprisindeksen, august 2016 (KPI)Overnattinger, juli 2016Kina: KPI, augustTyskland (08:00): Handelsbalanse, juliFrankrike (08:45): Industriproduksjon, juliStorbritannia (10:30): Handelsbalanse, juliUSA (16:00): Engroslagre, juli