Makro, Norge (SSB)Makro, utenlandsInnenriks, utvalgte hendelserKilder: SSB, TDN Finans, NTB
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2016Skatteregnskap, august 2016Overdragelser av landbrukseiendommer, 2015Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2016Veitrafikkulykker med personskade, august 2016, foreløpige tallUSA (14:30): KPI, august USA (16:00): University of Michigan-indeks foreløpig, septemberOslo: Det er meklingsfrist natt til lørdag for ansatte innenfor overenskomstområder til Spekter. Det omfatter ansatte blant annet i banehager, Vinmonopolet, pasienthoteller og studentsamskipnaden i flere byer.Oslo: Den nasjonale konferansen om radikalisering og voldelig ekstremisme 2016.Boligmessen med 180 utstillere av interiør og utemiljø. Sted: Telenor Arena.Kulturnatt i Oslo.Straffesak mot en daglig leder i Manglerud Star fortsetter. Han er tiltalt for dokumentforfalskning og utroskap. Saken går frem til mandag i sal 526.Oslo: Ankesaken for de fire tidligere Yara-sjefene går i Borgarting lagmannsrett. Til 16. desember