Ved inngangen til 2016 skjedde det noe helt unikt i det norske lånemarkedet. For første gang på minst 30 år ble det gratis å låne penger – før skatt, skriver DN.– Du har aldri fått så godt betalt for å låne penger som nå, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til avisen.Ifølge DN ligger anslått gjennomsnittlig utlånsrente på lån med pant i bolig ligger i dag på rundt 2,5 prosent. Samtidig var inflasjonen målt ved konsumprisindeksen på fire prosent i august, ifølge månedlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå fredag. Det gir en realrente på minus 1,5 prosent. Legger man i tillegg til skattefradraget for gjeldsrenter, får man akkurat nå i praksis godt betalt for å ta opp lån.– Ja, du gjør det i det korte bildet. Nyansen er at inflasjonen trolig er midlertidig høy, sier investeringsdirektør og porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til DN.