Eftas overvåkningsorgan (ESA) har besluttet at Eksportkreditts prismekanisme for lån i markedet ikke er statsstøtte.Det fremgår ifølge TDN Finans av en melding fra ESA mandag.ESA vurderte og tok en beslutning rundt prismekanismen med samme konklusjon i 2013.