Det sesongjusterte handelsoverskuddet i eurosonen endte på 20,0 milliarder euro i juli, melder TDN Finans.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet et handelsoverskudd på 22,0 milliarder euro.Juni-tallene ble opprevidert fra 23,4 til 23,8 milliarder euro.KPIKonsumprisindeksen i eurosonen endte i august opp 0,1 prosent.Ifølge Bloomberg News var det på forhånd ventet en vekst på 0,1 prosent.Over året steg konsumprisene 0,2 prosent, mot en ventet vekst på 0,2 prosent.