Finanstilsynet foreslår strammere utlånskrav

Finanstilsynet la torsdag fram forslag til en mer restriktiv utlånspraksis fra norske banker for å bremse den voldsomme boligprisveksten.

Tilsynet redegjør for sine forslag i et brev til finansminister Siv Jensen (Frp). Blant annet foreslås det å fjerne bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling.Finanstilsynet anbefaler også at regjeringen reduserer maksimal belåningsgrad for rammelån fra 70 til 60 prosent.Et annet forslag er at «gjeldende krav til kundenes betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger kundens brutto årsinntekt.»I tillegg foreslår tilsynet at krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift.– Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2017, skriver Finanstilsynet i sitt brev .På høringFinansministeren varsler at forslagene vil bli sendt på høring i løpet av uken.– Boligprisene og husholdningenes gjeld har vokst sterkt det siste året. Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, og om den bør strammes inn, sier hun i en kommentar til forslagene.Regjeringen innførte enkelte innstrammingstiltak i fjor sommer, men prisveksten har vært sterk også siden da.– Vi må ha rammer for bankenes boliglånspraksis som på en best mulig måte bidrar til en god og stabil utvikling i norsk økonomi. Samtidig må vi legge til rette for at kredittverdige kunder får boliglån, sier Jensen i en kommentar til NTB.Voldsom prisvekstDenne uken viste fersk statistikk fra Eiendom Norge at boligprisene i Norge steg med 2,8 prosent fra juli til august, 1,1 prosent justert for sesongvariasjoner. Tolvmånedersveksten har nådd 9,1 prosent.Samtidig har eksperter advart mot å stramme inn for brått og over hele landet, i og med at det er store regionale forskjeller i boligmarkedet.Det har overrasket ekspertene at boligprisene har fortsatt oppover i en tid med usikre utsikter for norsk økonomi og økende arbeidsledighet.Rekordlave boliglånsrenter bidrar til sterk kjøpekraft for nordmenn flest og regnes som en viktig årsak til prisveksten. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også