NFI har sendt ut en melding om «endring av praksis for innsynshåndtering», skriver.– Det er høyst uvanlig at en statlig institusjon bare vedtar at de ikke gidder å forholde seg til offentlighetsloven lenger, sier Norsk Presseforbunds Nils E. Øy, spesialrådgiver i offentlighetssaker. Han sier instruksen strider mot offentlighetsloven.Praksisendringen ble sendt etter at NRK hadde klaget på innsynsnekt i søknader til NFI om støtte under Kulturdepartementets nye insentivordning. NFI begrunner endringen med at de ikke har kapasitet til å håndtere den økende mengden innsynsforespørsler.Løsningen må heller være å legge større krefter inn i søknadsoppbyggingen og rutinene, mener Øy.NFI kommer med på Dagsavisens forespørsel, hvor de skriver at informasjonen om praksisendringer er oppdatert på nettsidene.– NFI følger offentlighetsloven og er opptatt av åpenhet. Før endringen av praksis har vi foretatt en juridisk vurdering og konferert med andre forvaltningsinstitusjoner, skriver seniorrådgiver Hildegunn Støve i NFI. (©NTB)