Kan tape millioner på flypassasjer-avgiften

Flesland lufthavn, Bergen

Disse kan gå på store tap i forbindelse med den nye flypassasjeravgiften

Norske rådgivningsfirmaer kan tape stort på den nye flypassasjeravgiften, skriver DN. Bakgrunnen er at alle utenlandske flyselskaper som flyr til og fra Norge er pålagt å ha en norsk juridisk person eller selskap som representant i avgiftssaken. Det er representanten, og ikke flyselskapet, som står ansvarlig for innbetaling av avgiften. – Regelverket er helt klart blitt til på for kort tid. Dette er et resultat av at særavgifter i en del tilfeller er symbolsaker for politikerne, og da er det viktigere å vise handlekraft enn at avgiftene er så godt gjennomtenkt. Her er vel plastposeavgiften et annet godt eksempel, sier Per Kirknes, direktør ved avdeling for særavgifter i PwC, til avisen. – Det vil kunne bli uheldig for representanten hvis vedkommende blir hengende igjen med avgiften. Det kan bli veldig store summer. Selv om avgiften ikke er stor, er det mange passasjerer hver dag, sier Kirknes.Han mener det kan være to situasjoner hvor man kan tenke seg at det oppstår et tap.- Ved konkurs kan representanten blir hengende med de siste rapporteringene og ikke få dekning for dem. Det andre er hvis myndighetene har bokettersyn, sier Kirknes til DN.