Kandidatene til å bygge et nytt stykke E18

Fire tilbydere er plukket ut.

Næringsliv

Fire tilbydere skal konkurrere om å bygge E18 Rugtvedt-Dørdal, skriver Nye Veier i en pressemelding.Blant de ti som meldte sin interesse, er Hæhre Entreprenør, Veidekke Entreprenør/AF Gruppen Norge, NCC Norge og Acciona Infraestructuras prekvalifisert til å gi tilbud.Ifølge Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland vil kontrakt bli inngått innen mars 2017, mens veistrekningen skal ferdigstilles i desember 2019.- Nye Veier skal bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Kontraktstrategien er viktig når vi nå innfører en ny måte å gjennomføre motorveiutbygging på i Norge, sier hun i en kommentar. Konkurransegrunnlaget går ut 10. oktober til de fire utvalgte tilbyderne.130 milliarderNye Veier har blitt kjent med saker under etterforskning hos Acciona Infraestructuras, men saker hvor det ikke foreligger rettskraftige dommer og dermed ingen plikt eller rett til avvisning fra konkurransen.Strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble, Telemark, er på ca. 16 kilometer, og er planlagt som ny 4–feltsvei med 110 km/t fartsgrense.Rugtvedt-Dørdal er én av åtte strekninger i Nye Veiers oppstartsportefølje, som har en totalt investeringsramme på ca. 130 milliarder kroner. Den såkalte byggherreorganisasjonen skal bygge over 500 kilometer riksvei, hovedsakelig 4–felt motorvei, i fire utbyggingsområder; E6 Trøndelag, E6 Mjøsa, E18 Sørøstlandet og E39 Sørvestlandet.Les mer om prosjektet her.

nye veier
e18
veidekke
hæhre entreprenør
ncc
af gruppen
Nyheter
Næringsliv