19. september meldte Vegvesenet at prosjektet «Spontan samkjøring» i Bergen og appen HentMEG er avviklet, ifølge I sluttrapporten heter det at prosjektets økonomi totalt har vært på 45,5 millioner kroner, hvorav 27 millioner er tilskudd fra eier og samarbeidspartnere og 18,5 millioner er egeninnsats.Målet med prosjektet var å utnytte ledig setekapasitet ved å koble sammen de som tilbyr og de som ønsker et ledig bilsete gjennom appen.– I prosjektperioden har bergensprosjektet utviklet og testet ut appen HentMEG. Når prosjektet i Bergen nå er avsluttet, vil ikke appen lenger være tilgjengelig, sier sjefingeniør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet.Han sier at det nå er bygget opp en betydelig kompetanse på samkjøring i Bergen og at dette er erfaring andre kan ta med videre i sin satsing på samkjøring.– Neste fase, hvis det blir noen neste fase, skal skje i regi av i regi av Vegdirektoratet i Oslo, men vi har ikke fått noen budsjettmidler som kan ta satsingen videre, sier Christiansen.Prosjektgruppen bak «Spontan samkjøring» besto av Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Triona AS og ITS Norge. (©NTB)