Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 55,28 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 36, som tilsvarer en nedgang på 2,1 prosent fra uken før. 
Sammenlignet med samme uke i fjor ligger prisen 28,5 prosent høyere.Prisen er opp 59,2 prosent fra samme uke i fjor.
Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 18.063 tonn, som tilsvarer en oppgang på 7,5 prosent fra foregående uke.Eksporten av frossen laks var 710 tonn, en oppgang på 152,7 prosent, til en pris 3,1 prosent høyere enn sist uke, 65,00 kroner pr kilo.