Til helgen starter elgjakta over store deler av landet. I år må de rundt 100.000 slaktene gjennom nye behandlingsrutiner etter at bransjestandarden for feltkontrollørordningen ble innført 1. august, skriver .– Mattilsynet krever at det skjæres bort mer på slakt som omsettes til lokale foredlere og til viltbehandlingsanlegg, sier Gunnar Olav Hårstad ved Skogkurs på Biri.Årsaken er at når storvilt får en kule i siden, avgir kula bly til slaktet. Og derfra er veien kort til middagsbordet.– I tillegg til selve sårkanalen skal det skjæres bort 10 centimeter i radius ekstra når dyra blir flådd. Vi har fått et pålegg av Mattilsynet, sier Hårstad.Bakgrunnen for pålegget er funn av bly i karbonadedeig. I kontroller av hjorteviltkjøtt i 2014 ble det funnet for store blymengder i kvernet kjøtt fra dagligvarebutikker, slakterier og spesialbutikker i Sør-Norge.I fjor ble det slaktet 99.100 hjortevilt i Norge. Slaktere avisen har snakket med, anslår at minst 2 kilo forsvinner fra hvert slakt i snitt, noe som gir et svinn på minst 200 tonn.Kjøtt fra husdyr har en grenseverdi for bly på 0,1 milligram per kilo. To av tre testede prøver lå over denne grenseverdien – enkelte prøver hadde 350 ganger mer bly enn lovlig for husdyr. (©NTB)