Mæland tar ingen selvkritikk

Næringsminister Monica Mæland (H) ser ingen grunn til å endre regelverket for utnevning av styreledere i statlige selskaper.

Hun forsvarer prosessen som førte til at Thorhild Widvey ble styreleder i Statkraft.Dette kommer fram i et brev der næringsministeren svarer på fire spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Næringsministeren skriver at det ble vurdert flere kandidater enn daværende styreleder og den tidligere statsrådskollegaen Thorhild Widvey i prosessen for å peke ut styreleder i Statkraft.Mæland forsvarer at hun ikke ba om en vurdering fra Lovavdelingen i Justisdepartementet i forkant av utnevnelsen. I brevet lister hun opp fire private sosiale sammenhenger der de to har møttes. Alle skal ha skjedd etter at de ble regjeringskolleger høsten 2013. (©NTB)