– Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta, konkluderer Statistisk sentralbyrå i analysen som ble presentert torsdag formiddag.SSB peker i analysen på at oljeprisen har kommet seg opp fra svært lave nivåer tidligere i år, men at de negative impulsene fra petroleumsvirksomheten fortsatt er store.– Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013. Dermed gikk norsk økonomi inn i en konjunkturnedgang vi nå kanskje ser enden på, skriver SSB.SSB peker på at svakere krone, rentenedgang til lavere nivåer og en ekspansiv finanspolitikk har motvirket effektene av etterspørselsfallet fra norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet.– Våre beregninger antyder at arbeidsledigheten har nådd toppen, men at den bare vil gå svakt ned de neste årene. (©NTB)