Tall fra Nasdaq Salmon Index (NOS Clearing og Fish Pool) viser ifølge Reuters at spotprisen på laks falt 1,67 kroner til et gjennomsnitt på 55,43 kroner per kilo i uke 36 (forrige uke).Prisen er til oppdretter og gjelder fersk sløyd laks med levering i Oslo.Til tross for prisfallet klarte lakseaksjene seg relativt greit på en rød Oslo Børs tirsdag.Bakkafrost var den eneste blant de 25 mest omsatte aksjene som steg, nærmere bestemt med 0,3 prosent til 291,50 kroner.Marine Harvest falt 0,4 prosent til 124,70 kroner og Lerøy Seafood 0,7 prosent til 368,60 kroner.Hovedindeksen på Oslo Børs falt tirsdag 0,9 prosent til 603,10.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.