Det kommer fram etter at Teknisk Ukeblad avslørte at en rekke norske skip kan knyttes til nordkoreanske arbeidere ved Crist-verftet i Gdynia. En innleid nordkoreansk arbeider døde mens han jobbet under det som er betegnet som slavelignende forhold på et norsk skip i 2014.Nå har næringsminister Monica Mæland (H) svart stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på et spørsmål om hva norske myndigheter vil gjøre for å hindre at norske selskap direkte eller indirekte benytter slavearbeidere.– GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportkreditt Norge følger denne saken tett. De informerer om at det i den grad der kommer nye søknader om finansiering til prosjekter ved verft der det er mistanke om tvangsarbeid, vil de kreve at det blir gjennomført uavhengige tredjepartsvurderinger av arbeidsforholdene, skriver Mæland ifølge.En tredjepartsvurdering innebærer undersøkelser av arbeidsforhold og arbeidsrettigheter, gjennomført av en tredjepart.Kommunikasjonssjef Allan Groth i GIEK bekrefter at de vurderer at saken med nordkoreanerne gjør at de anser risikoen i Polen som høyere enn tidligere.