53 av NRKs faste frilanstekstere har krevd fast ansettelse, etter at NRK varslet økt innkjøp av eksterne tjenester. 25 har fått tilbud om fast jobb. Statskanalen vurderer videre en løsning der 35 tekstere får oppdrag fra et nytt selskap som NRK vurderer å opprette sammen med NTB, ifølge Klassekampen.– Teksterne som har levert til NRK i en årrekke, er blant landets fremste på dette fagområdet, og for oss er det utrolig viktig å ivareta den språklige kvaliteten, sier Tor Sigbjørn Pundsnes, leder for programseksjonen i NRK. Både han og administrerende direktør Pål Bjerketvedt i NTB bekrefter at et felles selskap er under utredning.– Vi befinner oss fortsatt på et tidlig stadium, men har en åpen dialog med NRK om vi kan være partnere om et fremtidig samarbeid om å levere teksttjenester for TV og levende bilder, sier Bjerketvedt.Leder Marianne Hagen i Tekster- og oversetterforeningen, interesseorganisasjonen for NRKs faste frilanstekstere, sier hun stiller seg avventende til NRK-ledelsens forslag.