Nye bredbåndmillioner fra staten

Over 9.000 husstander skal få nytt eller bedre bredbåndstilbud etter at 30 søknader om tilskudd har fått tommelen opp fra Nkom.

Foto: Scanpix

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått 16,5 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet etter at Stortinget tidligere i år innvilget midler til bredbåndsutbygging i distriktene i statsbudsjettet.Pengene skal spesielt gå til områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.I år fikk Nkom inn 102 søknader fra kommuner i 15 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene og etter endelig behandling hos Nkom, er 30 søknader innvilget.– En grunnleggende forutsetning for digitalisering og økt bruk av digitale løsninger er at det finnes et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Det er de kommersielle aktørene som tar de store investeringene i bredbåndsutbygging, men staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en kommentar.Den største potten tilfaller Sør-Trøndelag, som får over 18 millioner kroner.