Årsaken til at Konkurransetilsynet stanser fusjonen, er at tilsynet mener oppkjøpet vil føre til at konkurransen innenfor restaurantmarkedet og take-away-markedet blir vesentlig begrenset.De to restaurantkjedene er i dag er de to eneste landsdekkende pizzakjedene som opererer innen både restaurant- og take-away-markedet.– Peppes Pizza og Dolly Dimple's er nære konkurrenter, og konkurransepresset mellom dem vil forsvinne dersom de får samme eier. Dette kan føre til økte priser på pizza og dårligere kvalitet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.Peppes Pizza har kommet med forslag til avhjelpende tiltak for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet.– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene og kommet til at de ikke var tilstrekkelige til å fjerne tilsynets bekymringer, sier Gabrielsen. (©NTB)