Norske konsumpriser har steget fire prosent de siste 12 månedene, ifølge konsumprisindeksen som ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag. Økte priser på klær er en av grunnene til oppgangen det siste året, skriver DN.En svak krone har gjort importvarer dyrere. Nå tror Bergans-direktøren utviklingen er i ferd med å avta.– Effektene av valutasikringer gjort før kronesvekkelsen, har nå gått ut, men at valutaeffekten er litt forsinket, kommer til å medføre at prisene vil fortsette å øke for konsumentene en stund til. Jeg tror dog vi snart er der at prisene vil stabilisere seg, forutsatt at kronen ikke svekkes ytterligere, sier han til DN.