Oslo Sportslager har tjent 113 millioner kroner de siste ti årene, men torsdag ble det kjent at det i årevis har. Nå er det klart at Dag Øivind Rolfsen kjøper ut sin storesøster Marit Rolfsen og sin tremenning, skriver Dagens Næringsliv.- Utover lovpålagte beslutninger som vedtak av regnskap – og knapt nok det – har det ikke vært mulig å avholde et styremøte med meningsbærende diskusjoner eller vedtak siden 2011. Til tross for gjentatte forsøk, også med ekstern bistand, har det ikke vært mulig å finne en løsning, heter det i et sluttinnlegg fra advokaten til Marit Rolfsen og hennes tremenning.Etter det avisen erfarer, er partene nå enige om at Marit Rolfsen og Anders Baardseth selger sine eierandeler i Norges største frittstående sportsbutikk til Dag Øivind Rolfsen. Baardseth gir seg samtidig som daglig leder, en stilling han har hatt i 20 år.Dag Øivind Rolfsen er styreleder i Oslo Sportslager og kontrollerer halvparten av butikken gjennom sitt selskap. Marit Rolfsen eier 35,1 prosent, mens Baardseth og hans selskap Baardseth as har en eierandel på 14,9 prosent. Hvor mye de to sistnevnte vil få for sine andeler i selskapet er ukjent.Avisen har ikke fått tak i noen av partene, og ingen av deres advokater hadde ifølge DN kommentarer til saken.