Sjeføkonom: - Rentekutt er feil medisin

Elisabeth Holvik lister opp.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen går rett på sak i sin seneste månedsrapport.Hun begynner rett og slett med å liste opp syv grunner til at Norges Bank vil holde renten uendret i september.1) Inflasjonen er langt over målet2) Gjelden i husholdningssektoren stiger fortsatt3) Boligprisene stiger bekymringsfullt4) Kapitalen blir feilallokert når realrenten er så ekstremt lav5) Lavere renter og økt levealder øker sparebehovet6) Kronekursen er svak nok7) Vi trenger omstilling - ikke stimulanser- Feil medisin- Videre rentekutt er feil medisin for norsk økonomi. De lave rentene har ført til en svak kronekurs, noe som bidrar positivt for eksportbedrifter. Men videre vekst hemmes av svak produktivitetsvekst og for lavt investeringsnivå. Enda lavere renter vil ikke hjelpe på dette, skriver Holvik.Hun mener bivirkningene i form av økt gjeld og kraftig prisstigning på boliger utgjør en risiko for finansiell stabilitet på sikt.- Det er en økende debatt i sentralbankmiljøer, og ikke minst BIS (Bank of International Settlements - «sentralbankenes sentralbank») advarer om faren ved de ekstremt lave rentene. Det norsk økonomi trenger er å øke investeringer i bedrifter, og legge til rette for industrietableringer som kan skape eksportinntekter og arbeidsplasser, fortsetter sjeføkonomen.- Til det trengs risikovillig kapital. Enda lavere styringsrenter vil ikke hjelpe på til med å skaffe risikovillig kapital til omstilling og nyetablering av bedrifter, ei heller bidrar det til å styrke norsk eierskap, føyer hun til.- Trenger privat kapitalNorges Bank har signalisert at de vil senke renten, men det var før prisveksten gjorde et byks i sommer.- Vi tror Norges Bank utsetter rentekuttet i september, og heller signaliserer at de vil vurdere å kutte renten utover vinteren, avhengig av hva som skjer med prisvekst og aktivitet i norsk økonomi. Ytterligere rentekutt, og dermed enda svakere kronekurs, vil kunne gi ny fart til både importert prisvekst og til å sette enda mer fart i boligprisene, skriver Holvik.- Det vil være helt feil medisin for norsk økonomi nå, gjentar hun.Behovet for nye arbeidsplasser burde ifølge sjeføkonomen tale for å utforme en næringspolitikk som kan tilrettelegge for at privat kapital går til å etablere industribedrifter i Norge, og ikke som i dag stimulere dem som har penger til å investere i eiendom.- Og skal en investere i eiendom, er små leiligheter i Oslo (som det ikke er eiendomsskatt på) mest attraktivt. Med rekordlav realrente etter skatt burde tiden være inne for å sette tak på det ubegrensede skattefradraget for gjeldsrenter, samt gi skattelettelser for dem som investerer i nye arbeidsplasser, mener Holvik.- Strukturell kriseHun hevder norsk økonomi opplever en strukturell krise, og at dette må møtes med andre virkemidler enn midlertidige virkemidler som rentekutt og økt pengebruk over statsbudsjettet.- Den økte erkjennelsen om at den svake veksten vi opplever skyldes strukturelle forhold, og at det er betydelige skadevirkninger av å holde renten kunstig lav over lang tid, bør gjøre at Norges Bank holder renten uendret i september, og melder klart fra om behovet for endringer i skattesystemet.- Finansielle ubalanser bygger seg sakte opp, men gjør oss gradvis mer og mer sårbare for sjokk, skriver sjeføkonomen i Sparebank 1 Gruppen.