Skattemyndighetene fikk i juni 2015 tips om at det pågikk svindel med refusjon av utbytteskatt og innledet en kontroll.Kontrollen førte ikke til at de feilaktige utbetalingene ble stanset, før det kom et nytt tips tre måneder senere.Tre av sjefene i skatteetaten fikk sparken da skandalen ble rullet opp, men de slipper strafferettslig forfølgelse, opplyste Kammeradvokaten, Danmarks motstykke til den norske regjeringsadvokaten, torsdag.Granskingen har avdekket hvordan et organisert nettverk av selskap i utlandet fikk refundert utbytteskatt ved å oppgi fiktive aksjebeholdninger i danske selskap og legge fram forfalskede dokumenter.Danske skattemyndigheter betalte i perioden 2012 til august 2015 ut drøyt 17 milliarder kroner i slik refusjon, men bare rundt 3 milliarder av dette var rettmessig tilbakebetaling. Resten ble utbetalt som følge av svindel, lyder konklusjonen.Amerikanske pensjonsfond kan være involvert i svindelen, noe som har skjedd ved hjelp av aggressive og spekulative finansielle transaksjoner, uttenkt av det britiske finansieringsselskapet Solo Capital Partners og dets eier Sanjay Shah, ifølge DR Nyheder. (©NTB)