Sterkere krone svekker konkurranseevnen

Kabel­produsenten Nexans får merke effekten av svak krone på "kroppen".

Næringsliv

– I 2015 var eksportandelen tett opp under 75 prosent, og vi er på samme nivåer i år, skriver økonomidirektør Gøran Schytte i Nexans i en epost til DN.Selskapet produserer installasjonskabler, varmekabler og kabler til energiverk. Schytte legger til at selskapet har sikret seg mot svingninger i valutakursen med kontrakter som er gjort i fremmede valutaer.- Så den siste tidens utvikling i kronekursen vil ha liten effekt på de allerede inngåtte kontraktene, skriver Schytte.Økonomidirektøren understreker at selskapet har fått glede av den svake kronen da en vesentlig del av kostnadsbasen er i norske kroner.- En styrking av den norske kronen vil naturligvis medføre at den norske kostnadsbasen vår blir relativt sett dyrere i forhold til våre konkurrenter som igjen isolert sett kan ha negative effekter på vår konkurransekraft, skriver Schytte til DN.

nexans
nok
valuta
norske kroner
Nyheter
Næringsliv