Tror kronen vil styrke seg etter rentedommen

Nordea Markets tror ikke valutamarkedet er forberedt på en mer optimistisk sentralbank.

Publisert 22. sep. 2016 kl. 08.21
Oppdatert 22. sep. 2016 klokken 08.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 172 ord
På tross av Norges Banks sterke signaler om et septemberkutt i juni, venter Nordea Markets og nesten alle analytikere (14 av 16) at sentralbanken holder styringsrenten uendret i dag
.«Siden juni har vi fått klare signaler om at bunnen i norsk økonomi er bak oss. Veksten er riktignok ikke noe sterkere en Norges Bank anslo i juni. Men omslaget skjer med lavere arbeidsledighet (registrert ledighet), høyere inflasjon, og sterkere vekst i boligpriser. Det er mer enn nok til å oppveie for at kronen er noe på den sterke siden og pengemarkedsrenten er høyere enn ventet», skriver Nordea-økonom Erik Bruce i dagens morgenrapport.Bruce tror Norges Bank vil presentere en rentebane med bunn på 40 basispunkter. Det impliserer noe, men mindre enn 50 prosent , sannsynlighet for et videre kutt, men vil bli tolket som at renten har bunnet ut. Det er rimelig i tråd med prisingen i rentemarkedet.«Vi tror derimot ikke valutamarkedet er forberedt på en mer optimistisk sentralbank som er på vei mot nøytral holdning og tror NOK vil styrke seg», skriver Nordea.