Vant andel i en av verdens mest lukrative forsvarskontrakter

Lockheed Martin er tildelt kontrakt for design og bygging av kampsystem for Australias nye ubåter.

Australia har tildelt amerikanske Lockheed Martin kontrakten for design og bygging av kampsystemet til de nye DCNS-ubåtene som er under bygging og skal erstatte landets aldrende flåte.Totalsummen for fornyelsen av ubåt-flåten er budsjettert til 38,4 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende tett oppunder 310 milliarder norske kroner. Det er ikke kjent hvilken andel av dette totalbeløpet som går til Lockheed Martin.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også