Tall fra amerikanske handelsmyndigheter viser at lagrene av usolgte varer hos detaljhandel, grossister og fabrikker i USA var uendret fra juni til juli.Ifølge Bloomberg var lagrene ventet å legge på seg 0,1 prosent.