I en felles uttalelse heter det at de 12 landene vil starte samtaler for å utvikle en avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om fiskerisubsidier.31 prosent av verdens fiskebestander blir i dag høstet på uholdbart høyt nivå og ytterligere 58 prosent blir fisket på et maksimumsnivå som hindrer vekst, ifølge uttalelsen.– For å ta tak i dette problemet setter vi i gang tiltak med mål om å få slutt på subsidier som medvirker til overfiske og overkapasitet, samt illegalt og uregulert fiske, heter det i uttalelsen fra gruppen, som i tillegg til Norge består av blant annet USA, Australia, Singapore og Sveits.Uttalelsen sier ingenting om hvilke land som kan komme til bli rammet av avtalen. Men ifølge Greenpeace har Kina nesten 2.500 fiskebåter på sjøen, ti ganger så mange som USA. Urapporterte kinesiske drivstoffsubsidier til dypvannsfiskeflåten fremmer overkapasitet, ifølge organisasjonen. (©NTB)