7 av 10 bedrifter har blitt utsatt for katalogsvindel

I løpet av det siste året har så mange som sju av ti bedrifter blitt utsatt for katalogsvindel, viser en undersøkelse hovedorganisasjonen Virke har foretatt.

pc jobb.jpg

– Vi ser nå antydninger til at kriminaliteten er langt mer organisert og truende enn tidligere – mye tyder på internasjonale samarbeid og tette bånd mellom ulike kriminelle miljøer i Norge, sier sikkerhetskoordinator Thor Martin Bjerke i Virke.Organisasjonen har nå sendt et brev til Riksadvokaten der de ber om at det opprettes en egen norsk bedragerigruppe slik som i Sverige for å få bukt med problemet.Brevet er sendt samme uke som politiet i Trondheim gikk til aksjon mot firmaet Nummeropplysninga AS. To av lederne i firmaet ble varetektsfengslet i fire uker. Politiet har siktet ytterligere sju personer for grovt bedrageri i det de karakteriserer som «en stor og omfattende bedragerisak som omhandler nettkatalogtjenester».– Det er behov for en nasjonalt samordnet etterforskning for å ta knekken på disse kriminelle miljøene, sier Jarle Hammerstad, som er leder for næringspolitikk i Virke.Virkes undersøkelser viste at om lag 10 prosent av dem som ble kontaktet faktisk betalte fakturaen enten fordi de var villedet eller fordi de var redde for å få en inkassosak.I brevet til Riksadvokaten skriver organisasjonen at den har indikasjoner på at det er et visst samarbeid mellom norske og svenske kataloghai-aktører.«Vi ser blant annet at hjemmesider og tilbud fra svenske selskaper nå har et mer profesjonelt norsk utseende. Språkbruken er også tydelig fornorsket. Aktørene synes å utnytte at det er lite samarbeid mellom norsk og svensk politi på dette området», heter det i brevet.Svindelen omfatter katalogsalg, salg av strøm og telefoniavtaler. Hovedorganisasjonen har stor pågang fra medlemmer som er utsat for slik fakturasvindel. Først og fremst i form av at det tilbys nett- eller katalogoppføringer som er fiktive, og som faktureres med til dels store beløp.