Chicago Federal Reserve Bank sin nasjonale aktivitetsindeks endte på -0,14 i september, opp fra -0,72 i august. Det melder TDN Finans.På forhånd var det ifølge Bloomberg, ventet en indeks på -0,13. Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien, forklarer TDN Finans.En indeks på null poeng indikerer at den nasjonale økonomien vokser i takt med historisk trend, og positive verdier indikerer vekst over det historiske snittet.