Britisk arbeidsløshet påvirkes ikke av Brexit

Storbritannias arbeidsløshetsrate har holdt seg på 4,9 prosent i kvartalet fram til august. Foreløpig har britenes exit fra EU hatt liten effekt på arbeidsmarkedet.

Det er det nasjonale britiske statistikkbyrået (ONS) som presenterer disse tallene onsdag.Arbeidsløshetsraten for månedene juni til august er på sitt laveste på 11 år, og er uendret fra tallet for tremånedersperioden som endte i juli.Nasjonens totale antall arbeidsløse er på 1,66 millioner i løpet av samme periode, 118.000 færre enn på samme tid i fjor.– Alt i alt viser disse tallene at brexit nesten ikke har hatt noen målbar effekt på det britiske arbeidsmarkedet ennå, sier økonomen Kay Daniel Neufield fra tenketanken Centre for Economics and Business Research.Statsminister Theresa May har uttalt at hun vil starte den toårige prosessen med å forlate EU ved slutten av mars i 2017, og det ventes at arbeidsmarkedet kan bli mer presset av usikkerheten i landet innen den tid. (©NTB)