Danner nytt bulkrederi med over 130 skip

Gearbulk og Grieg Star danner joint venture innen tørrbulk.

Gearbulk og Grieg Star melder at de har intensjoner om å danne et joint venture innen tørrbulk. Ifølge meldingen fra de to selskapene dreier det seg om et svært allsidig og kundeorientert verdensomfattende rederi.Gearbulk vil eie 65 prosent, mens Grieg Star vil eie de resterende 35 prosent.Rederiet vil operere over 130 fartøyer.Styret vil bestå av fem medlemmer. Tre av disse vil blir utnevnt av Gearbulk og to av Grieg Star.Kristian Jebsen blir styreformann.Navnet på det nye selskapet, som vil få hovedkontor i Bergen, er ikke bestemt.